บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว ไทยแลนด์ จำกัด
MIK DENSHI KOHGYO (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมูเนโยชิ มิยาตะ, นายมูเนชิกะ มิยาตะ, นายฮิเดโอะ ฮาดะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230946
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/23 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน กม.46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2323-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว ไทยแลนด์ จำกัด