บริษัท ยูนิเวอร์แซล มาสเตอริ่ง จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มาสเตอริ่ง จำกัด
UNIVERSAL MASTERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเทพ วิจักษณ์โยธิน, นายกิตติพงษ์ ธัญญกิตติกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233563
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์ของเลเซอร์ดีสทุกฟอร์แมท รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ของเลเซอร์ดีส คอมแพคดีส เวอร์เซอร์พลายดีส ทุกฟอร์แมท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/1 หมู่ 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0-3422-0617-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล มาสเตอริ่ง จำกัด