บริษัท รพาพิมพ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท รพาพิมพ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
RAPHAPHIM ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางรพาพิมพ์ เมฆศรีอรุณ, นางทิพาพรรณ พรหมปรีดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232103
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-7096
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รพาพิมพ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด