บริษัท ลัดดาอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด

บริษัท ลัดดาอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด
LUDDAELECTRONIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคำวัง อุ่นพระบุ, นางลัดดา อุ่นพระบุ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236056
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 173/24 หมู่ 1 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลัดดาอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด