บริษัท สยามดอยซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สยามดอยซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SIAM-DEUTH INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุระพงษ์ พรหมรักษ์, นายอภิวัฒน์ แซ่ตั้ง, นายสดุดี ศิริชัย, นายชัยพฤกษ์ กฐินหอม, นางสาวจันทร์เพ็ญ เลียะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235089
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกและรับจ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า-สื่อสารรวมถึงรับจ้างทั่วไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/3 ซ.ศูนย์วิจัย 6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามดอยซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด