บริษัท อาร์ เอส เอ็ม รีเสิร์ซ จำกัด

บริษัท อาร์ เอส เอ็ม รีเสิร์ซ จำกัด
RSM RESEARCH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมหวัง คุ้นเคย, นายธวัฒชัย มั่นจิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236373
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับบริการจัดทำชิ้นงานตามคำสั่งหรือตามวัตถุประสงค์ ด้านอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 หมู่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0-2979-0507
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ เอส เอ็ม รีเสิร์ซ จำกัด