บริษัท อินทรีเกรต เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินทรีเกรต เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
INTREGRATE NETWORK SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภมรพล ฉายะรถี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236661
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 145/431 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2918-4331
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินทรีเกรต เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด