บริษัท อิเล็คทรอนิคส์ อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท อิเล็คทรอนิคส์ อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม จำกัด
ELECTRONICS INTELLIGENT SYSTEM CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกังวาล เมืองแทน, นายณัฐพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235853
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/142 หมู่ 5 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อิเล็คทรอนิคส์ อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม จำกัด