บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค ประเทศไทย จำกัด

0
12

บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค ประเทศไทย จำกัด
WORLD ELECTRIC (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230476
ทุนจดทะเบียน : 921000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 236 หมู่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 0-3844-4000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค ประเทศไทย จำกัด