บริษัท เอส.พี.วี. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

บริษัท เอส.พี.วี. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
S.P.V. & ASSOCIATE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพร ธรรมมารักษ์, นายพันเลิศ วงศ์ไพรินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236249
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต/จำหน่าย และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งในและต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41 ซ.พิบูลย์วัฒนา 3 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.พี.วี. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด