บริษัท เอส เอ็น พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 1992 จำกัด

บริษัท เอส เอ็น พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 1992 จำกัด
S N P SELL & SERVICE (1992) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุนัย นิราศทุกข์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231961
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบส่วนประกอบอิเลคทรอนิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 232/9 ซ.สายน้ำทิพย์ 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-1577
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส เอ็น พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 1992 จำกัด