บริษัท เอเอฟจี เอเชีย แซทเทลไลท์ จำกัด

บริษัท เอเอฟจี เอเชีย แซทเทลไลท์ จำกัด
AFG ASIA SATELLITE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโยอคิม แบมเบอร์เกอร์, นายไพโรจน์ เสรีสิทธิพิทักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235478
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายให้บริการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็คทรอนิคส์ ตัวแทนนายหน้าและซื้อขาย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200 หมู่ 4 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเอฟจี เอเชีย แซทเทลไลท์ จำกัด