บริษัท เอ็ม เอ คอนโกลเมอเรท จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ คอนโกลเมอเรท จำกัด
M.A.CONGLOMERATE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคมสัน วุฒิพงศ์, นายบพิธ ศรีเพ็ชรดี, นายอภิพล เที่ยงธรรม, นายเพิ่มศักดิ์ ตรีสุวรรณ, นายวรุตม์ เครืองทองดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230189
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : บริการประกอบเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ ขายปลีก เครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ ผลไม้แปรรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 103/2 ซ.พหลโยธิน 24 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม เอ คอนโกลเมอเรท จำกัด