บริษัท ไตร-เทค มัลติคอมพ์ จำกัด

บริษัท ไตร-เทค มัลติคอมพ์ จำกัด
TRI TECH MULTIKOMP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวมณีทิพย์ กิจรัตนโกศล, นายนพดล ผาติพิพัฒน์, นางศรีวรรณ ตินตานนท์, นายซื่อเหยิน แซ่ตั้ง, นายอนันต์ ลี่มงคลกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234150
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายลำโพง คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/99 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-4567
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไตร-เทค มัลติคอมพ์ จำกัด