บริษัท ไทย ซิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท ไทย ซิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
THAI SHIMANO MANUFACTURING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชิมาโน่ โมริฮิโร่, นางสาววิไลพร สุขกาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235276
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ชิ้นส่วน)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2512/1 หมู่ 1 ถ.เทศบาล ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย ซิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด