บริษัท ไอพาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไอพาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
IPAR ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางหทัยพร ตันวรรณรักษ์, นางสาวสมพร ดิษฐอุดม, นายพุทธิพงษ์ ตันวรรณรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236513
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/72 หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0-2739-6734
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอพาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด