บริษัท ไฮไฟ วิชั่น จำกัด

บริษัท ไฮไฟ วิชั่น จำกัด
HI FI VISION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศิษฐ ฉลาดเจริญ, นายวินัย ฉลาดเจริญ, นายชูชาติ ฉลาดเจริญ, นางสาวสุมล เมืองมลมณีรัตน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231750
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าขายปลีกเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ เทปวีดีโอแผ่นเลเซอร์ดีส ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2534/161 ซ.นอกเขต ถ.พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2292-3206-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮไฟ วิชั่น จำกัด