ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ป เอส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ป เอส
GROUP S LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประชุม พุกะทรัพย์, นายสุวัฒน์ เกตุเฉลียว, นายวัลลภ บูรณศิริ, นายโสภณ ทองใบประสิทธิ์, นายทวี จเรพัฒนากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232106
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ทำแผงสวิทซ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 521 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2746-3081-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ป เอส