ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ไอ เอ อิเลคทริค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ไอ เอ อิเลคทริค
P.I.A. ELECTRIC LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเปีย โชติกูล, นางสาวสุนันทา โชติกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234838
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำอะไหล่ เครื่องไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,เครื่องมือสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/228 หมู่ 6 หมู่บ้าน ศรีเพชร ซ.ศรีเพชร ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2759-9219
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ไอ เอ อิเลคทริค