ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์คซีล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์คซีล
MARK SEAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางดรุณี ติษยาธิคม, นางนิตยา เตชะวัฒนเศรษฐ์, นายวัชรินทร์ เหล่าวิทวัช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตทำกระเป๋าทุกชนิด นำเข้า-ส่งออกกระเป๋าทุกชนิด จำหน่ายส่งกระเป๋าทุกชนิดและอุปกรณ์กันขโมย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 91/56 หมู่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2763-8761
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์คซีล