ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริวแอนด์เรียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริวแอนด์เรียว
RYU & RYO LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางรัชนี คุณานพรัตน์, นายสมยศ คุณานพรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236213
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200/102 หมู่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-2726
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริวแอนด์เรียว