ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี กิจ อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี กิจ อิเล็กทรอนิกส์
V.KIJ ELECTRONIC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววรัญญา แสนคำมา, นางสาวศุภิกา แสนคำมา, นายนพพร รามมะมะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235977
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม ให้บริการรับทำและซ่อมแซมอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 171/389 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2621-3050
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี กิจ อิเล็กทรอนิกส์