ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลาม โปรเทคชั่น ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลาม โปรเทคชั่น ประเทศไทย
ALARM PROTECTION (THAILAND) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภานุพงษ์ ขะมานาม, นางสาวศรีสมร สมนาเมือง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234841
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต ซื้อ ขาย ซ้อมบำรุงและติดตั้งระบบโทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/30 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลาม โปรเทคชั่น ประเทศไทย