ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิโอฟอร์ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิโอฟอร์ม
AUDIOFORM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสำราญ ฮาร์ทติงแอร์, นางหมัน เศรษฐา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232533
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบ-ซ่อมเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/503 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน แขวง คูคต เขต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิโอฟอร์ม