ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.จี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.จี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง
N.G.K. ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ หนูชัยแก้ว, นางสาวจีรวรรณ ชมเชย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235115
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ออกแบบ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 154/12 หมู่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0-2976-3435
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.จี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง