ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอาร์พี ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอาร์พี ซิสเต็ม
MRP SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกเมศ จุลละครินทร์, นายสุทธิโชค ธนพงศ์ล้ำเลิศ, นายปรีชา ทิมทอง, นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย, นายชาตรี เริงชัยภูมิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235036
ทุนจดทะเบียน : 255100
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องทดสอบอิเล็คทรอนิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 191/8 หมู่ 11 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอาร์พี ซิสเต็ม