บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด

บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด
POP INTER VALVE PATCH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพล กันภัย, นางอาภรณ์ กันภัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236388
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายหรือรับจ้างปั๊มขึ้นรูปสินค้าที่เกี่ยวกับยาง ยางเทียม โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/643 หมู่ 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2888-5878
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด