บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด

0
77

บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด
P.T.FOOTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพฑูลย์ เกษมเทวินทร์, นางสาวเฉวียง วิชาชัย, นางสาวจิรวรรณ์ วิชาชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236066
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต,นำเข้า,ส่งออก,จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าประเภทรองเท้า พื้นรองเท้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรองเท้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 172 หมู่ 14 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด