บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด

0
15

บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด
MARDEC-YALA COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาห์มูต บิน อับดุล กาเดอ, นายอับดุล ราอุฟ บิน ซาลิม, นายอัพพาลานัยดู เอแอล นูเกีย, นายโมฮัมหมัด รัมซัน บิน โมฮัมหมัด ดาลี, นายอึ้ง เม่ง จิว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234492
ทุนจดทะเบียน : 137116300
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกน้ำยางข้น (Latex Concentrate) ผลิตและส่งออกยางแท่ง (Skim Block)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93-94 หมู่ 2 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95160
โทรศัพท์ : 0-7325-2642
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด