บริษัท รับเบอร์รอน เทคโนโลยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

0
39

บริษัท รับเบอร์รอน เทคโนโลยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
RUBBERON TECHNOLOGY CORPORATION LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคณิตพงศ์ ฤทธิ์เจริญ, นายจอห์น บาร์เร็ท แลนแคสเตอร์, นายเดวิด อเลน ดิกส์สัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231345
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก ผลิตที่จับด้ามไม้กอล์ฟทำด้วยยาง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 156 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4421-2165-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รับเบอร์รอน เทคโนโลยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด