บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัด

บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัด
SRI UDOM CHAI RUBBER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชัย จงยิ่งยศ, นางวรรณี จงยิ่งยศ, นายเกษมศักดิ์ จงยิ่งยศ, นายเกรียงศักดิ์ จงยิ่งยศ, นายจักรพันธ์ จงยิ่งยศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231282
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายรองเท้ายาง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 89/4 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม แขวง อ้อมใหญ่ เขต สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0-2420-5206
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัด