บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด

0
30

บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด
FONG CHUENG INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจัง ฮุย เจิน, นายกัน ชิง อี้, นางสุกัญญา ริมพนาเวศ, นางสาวแสงดาว ไชยวงค์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233126
ทุนจดทะเบียน : 65000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตพื้นรองเท้าเคมี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 388-390 หมู่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2701-1883
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด