บริษัท อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ จำกัด

0
84

บริษัท อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ จำกัด
A.M. LATEX CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมิตร บุญถนอมวงศ์, นายวีระชัย กิตธรรมรัตน์, นายวันชัย กิตธรรมรัตน์, นายทวี บุญถนอมวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230732
ทุนจดทะเบียน : 28000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตน้ำยางข้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/99 ซ.ชื่นประชา ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2911-0951
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ จำกัด