บริษัท เจิ้ง คุน จำกัด

บริษัท เจิ้ง คุน จำกัด
JENG KOON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไล้ หวิน เหว่ย, นายไล้ ฉวน ตง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235634
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบเครื่องใช้ประเภทยาง พลาสติก ผ้าเคลือบ ผ้าบุฟองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 6 ซ.เทพกาญจนา ถ.เศรษฐกิจ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2889-8050
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจิ้ง คุน จำกัด