บริษัท ไทยไฮยีนโปรดัคท์ จำกัด

บริษัท ไทยไฮยีนโปรดัคท์ จำกัด
CHINTEIK HYGIENE PRODUCT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิวะ งานทวี, นางวจนา ภูคาสวรรค์, นายเลิศศักดิ์ งานทวี, นายกิจจา งานทวี, นายสุกิจ งานทวี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230190
ทุนจดทะเบียน : 140000000
ประเภทธุรกิจ : รายได้จากการขายถุงยางอนามัย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5 ซ.สุขุมวิท 3 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2253-5768-70
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยไฮยีนโปรดัคท์ จำกัด