บริษัท ไทย เนเชอรัล รับเบอร์ จำกัด

บริษัท ไทย เนเชอรัล รับเบอร์ จำกัด
THAI NATURAL RUBBER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเมธ ตันติชาติกุล, นายกิมเสียง แซ่ลิ้ม, นางสุวิมล ชัยโรจน์นิพัฒน์, นายชนเทพ ตันติชาติกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232695
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกากน้ำยางข้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155 หมู่ 5 ถ.บางรัก ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-9924-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย เนเชอรัล รับเบอร์ จำกัด