ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.โพลิเมอร์ เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.โพลิเมอร์ เทรดดิ้ง
D.POLYMER TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดวงพร คำเพชร, นายสายชล คำเพชร, นางสาวอุไรวรรณ พัวพิทักษ์สิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235468
ทุนจดทะเบียน : 500001
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายพลาสติกยาง ลูกล้อ ท่อยาง และโลหะอื่น บริการรับติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ออกแบบและสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/670 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.โพลิเมอร์ เทรดดิ้ง