ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. รับเบอร์

0
62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. รับเบอร์
T.P. RUBBER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีวัฒน์ บุญบำรุง, นางสาวทิพาพร เลิศพุทธิตระการ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235103
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างหล่อยุรีเทน รับจ้างทำของ ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดโรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/266 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. รับเบอร์