ห้างหุ้นส่วนจำกัด มากมีการยาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มากมีการยาง
MAKMEEKANYANG LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมนัส มากมี, นายมาโนช มากมี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235823
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายยางทุกชนิด เช่น ขายยางซิลิโคน ยูริเทน ขายเหล็ก สแตนเลส ลูกล้อ อะไหล่และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ประกอบกิจการค้าบริการซ่อมแซมอะไหล่โรงงาน เครื่องจักรโรงงานและซ่อมสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดและผลิตสินค้าเกี่ยวกับเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 419/925 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มากมีการยาง