ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร เซ็นเตอร์ แลนด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร เซ็นเตอร์ แลนด์
HYDRO CENTRE LAND LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเหรียญ ยิงรัมย์, ไม่มี, นายเหรียญ ยิงรัมย์, นายเดชา ภัทรอัมพรชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233106
ทุนจดทะเบียน : 450000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบท่อยาง ข้อต่อไฮดรอลิค และอะไหล่ไฮดรอลิคทุกชนิด ค้าปลีก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-1735-8430
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร เซ็นเตอร์ แลนด์