บริษัท กาญจนสตีล จำกัด

0
19

บริษัท กาญจนสตีล จำกัด
KARNCHANA STEEL LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสงค์ ประสงค์สุกาญจน์, นายเกรียงไกร ประสงค์สุกาญจน์, นางเกตุแก้ว อิทธิสารรณชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 228290
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/2 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ แขวง บางพลีใหญ่ เขต บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2385-5177
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กาญจนสตีล จำกัด