บริษัท ชิมิสึ แมนนิวแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

บริษัท ชิมิสึ แมนนิวแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
SHIMIZU MANUFACTURING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิชัย รัชตะชาติ, นายนภดล รชนิรมย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233400
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ของโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230 หมู่ 2 ถ.ประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2738-0623
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชิมิสึ แมนนิวแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด