บริษัท ที.เอส.ซี.เซ็นทรัลสตีล จำกัด

0
117

บริษัท ที.เอส.ซี.เซ็นทรัลสตีล จำกัด
T.S.C. CENTRAL STEEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมัยศักดิ์ เจียรธนะกานนท์, นายพิเชษฐ์ เจียรธนะกานนท์, นายนพดล เจียรธนะกานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233469
ทุนจดทะเบียน : 150000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2295-2486
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.เอส.ซี.เซ็นทรัลสตีล จำกัด