บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

0
116

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
T.M.C. MANUFACTURING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236479
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมไอดรอลิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/1 หมู่ 5 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3826-0245
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด