บริษัท ธนวัฒน์ โลหะไพศาล จำกัด

0
42

บริษัท ธนวัฒน์ โลหะไพศาล จำกัด
TANAWAT STEEL PAISAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางทัศนีย์ เจริญศรีพงษา, นายรังสรรค์ เจริญศรีพงษา, นายสุขสันต์ เจริญศรีพงษา, นายณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231435
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก ผลิต ซื้อ-ขายเหล็ก กระแทกเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 344 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 50 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-7540
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธนวัฒน์ โลหะไพศาล จำกัด