บริษัท พลูตัส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พลูตัส ประเทศไทย จำกัด
PLUTUS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโทรุ ซาโต้, นายมาโกโต ทาคาฮาชิ, นายโนบุยูกิ คาวาชิมา, นายฮิเดโอะ ซาโต้, นายฮิโรอากิ อาราตะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233325
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/26 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 0-3852-2440-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พลูตัส ประเทศไทย จำกัด