บริษัท พี.เอ็น.อุตสาหการ จำกัด

0
52

บริษัท พี.เอ็น.อุตสาหการ จำกัด
P.N. INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภราดร นิตยวรรธนะ, นายสุรศักดิ์ ปีเตอร์ซัน, นายภราไดย นิตยวรรธนะ, นายสพโชค สมใจวงษ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 229508
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบงานเหล็กแบบติดตั้งและจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/176 หมู่ 1 ซ.ไทยประกัน 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2315-4254
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.เอ็น.อุตสาหการ จำกัด