บริษัท วาย.แอล.เอช. เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด

บริษัท วาย.แอล.เอช. เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
Y.L.H.EXPANDED METAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิบูรณ์ ยิ่งประภาภรณ์, นางพวงเพ็ญ ยิ่งประภาภรณ์, นางสาวดลยา ยิ่งประภาภรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231916
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต-จำหน่ายตาข่ายเหล็ก,ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 107 หมู่ 7 ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-6483
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วาย.แอล.เอช. เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด