บริษัท วี. เอส. เอส. ที. อินดัสทรี จำกัด

0
83

บริษัท วี. เอส. เอส. ที. อินดัสทรี จำกัด
V.S.S.T. INDUSTRY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกอบ เรืองเล็ก, นายฉัตรชัย แก่นจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233206
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเหล็ก เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก ท่ออลูมิเนียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 116/80 อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2291-3366-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วี. เอส. เอส. ที. อินดัสทรี จำกัด