บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด มหาชน

0
36

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด มหาชน
THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทะซึโอะ อินาโตมิ, นายจูน โอคาเบะ, นายโอซามุ ซึคาดะ, นายฮาจิเมะ บาดะ, นายคาซึฮิโกะ ทาคามิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233331
ทุนจดทะเบียน : 10703000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายส่งเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน นำเข้า ส่งออก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/1 อาคาร ประภาวิทย์ ชั้น 5 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-0300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด มหาชน